Om os

Dansk Tolkebistand ApS er et privatejet selskab med hovedkontor i Viborg.

Dansk Tolkebistand ApS beskæftiger sig med at levere kvalificeret tolkebistand til det offentlige, privatpersoner og erhvervsvirksomheder på et højt fagligt niveau.

Virksomheden som har mange års erfaring inden for tolkebranchen, består af dedikerede og dygtige medarbejdere med et oprigtigt engagement for oversættelse. Vi forholder os altid åbne over for nye ideer og arbejdsmetoder, og ved at lytte til dig og dine forventninger til processen skaber vi forudsætningen for at kunne tilbyde dig den bedste løsning for dit oversættelsesbehov.

Det store antal tolke, virksomheden råder over, medfører fordele i form af stor fleksibilitet samt hurtig fremskaffelse af tolke. Vi vil med meget kort varsel kunne leveres tolke inden for alle de væsentligste sprog blandt flygtninge og indvandrere, og vi vil også kunne levere tolkning indenfor sjældent anvendte sprog og dialekter, fx stammesprog.

Dansk Tolkebistand ApS er et landsdækkende tolkebureau som har fokus på at være fleksibel, at yde høj service og have konkurrencedygtige priser. Vi kan aldrig være tilfredse, da der altid er noget der kan forbedres. Vi lytter til vores kunder og vælger nøje de tolke, vi ansætter, hvad enten det er tolke med fast eller freelancetilknytning.

Vi følger udviklingen i branchen og følger med tiden, derfor anvender vi altid de nyeste it teknologier og værktøjer, for at kunne tilbyde den bedste service og kvalitet, dermed tør vi også bryde normer og traditioner og komme med nye ideer til løsningsforslag indenfor kulturelle og sproglige barrierer, gode råd og vejledning koster ikke noget fra vores side, men sparer fra din side.

-Alle ansatte hos Dansk Tolkebistand ApS har underskrevet en tavshedserklæring, og det vægtes meget højt, at alle overholder deres tavshedspligt.

-Dette gælder alle medarbejdere hos Dansk Tolkebistand ApS – lige fra fastansatte, freelancetolke samt alle samarbejdspartnere og underleverandører.

-Alle tolke der arbejder som fastansatte eller freelance hos Dansk Tolkebistand er testet og godkendt i tolkefaglige kvalifikationer, tolkeetik og tolketeknik.