Priser

Afregningsmodel

Dansk Tolkebistand følger Justitsministeriets til enhver tid gældende takster og priser for honorering af tolkebistand, med mindre andet er aftalt via tilbud eller kontrakt/rammeaftale.
 

Skriftlige oversættelser

Prisen for skriftlige oversættelser afhænger af opgavens længde og sværhedsgrad. Vi vurderer hver enkelt opgaves omfang og giver herefter et tilbud på den samlede opgave.
 
For at kunne afgive et uforpligtende tilbud til en konkurrencedygtig pris er det bedst, at vi først får mulighed for at gennemse teksten med henblik på at vurdere sværhedsgrad og omfang inden afgivelse af et uforpligtende tilbud.
 

Social mentorer

Prisen aftales på baggrund af timeforbrug, forløb og evt. ugentlig rapportering af forløb af hver enkelt borger.