Regler for bestilling

Medmindre andet fremgår af den enkelte rammeaftale/kontrakt gælder nedenstående regler og procedurer. 
 
1.Bestilling af en tolkeydelse bedes altid foretaget gennem tolkebureaet. Man kan ikke lave en bindende aftale med tolken, da det kun er tolkebureaet der kan se, om vi har ledig kapacitet på det aktuelle tidspunkt.
 
2.Når en bestilling er blevet modtaget og godkendt af tolkebureaet, får man oplyst et bestillingsnummer på den aktuelle bestilling som bliver bekræftet, bekræftelsen modtager man over mail. 
 
Dette gælder også når man anvender bookingsystemet til at bestille tolkning, man modtager en mail bekræftelse og kan samtidig se via sin brugerlogin at ens bestilling er godkendt og bekræftet.
 
-Ved bestilling af video eller telefontolkning via bookingsystemet, vil der også stå en webadresse eller et telefonnummer tilknyttet bekræftelses mailen, som benyttes af tolkebestilleren til den bestilte tolkning.
 
3.Aflysning af en tolkning skal ske senest 24 timer før, medmindre andet fremgår af rammeaftalen. Aflyses der senere end 24 timer, vil man blive opkrævet betaling for den bestilte tid og evt. transport, såfremt vi ikke kan nå at stoppe tolken før denne er påbegyndt transporten.
 
-Dette gælder også selvom man afbestiller eller aflyser via bookingsystemet. 
 
4.Kommer tolken mere end 15 minutter for sent, har tolkebestilleren ret til at afvise tolken uden betaling. Tolken skal vente på klienten i en ½ time.
 
5.Ved bestilling af telefontolkning, vil bureaet ringe tilbage hurtigst mulig med navn på tolken og telefon nr. Når tolkningen er overstået skal man destruere telefonnummeret da tolkenes telefonnumre tilhører Dansk Tolkebistand ApS
 
6.Ved hjemmebesøg mødes man ved opgangen / indgangen, da det er strengt forbudt for tolken at gå ind alene.