Videotolkning

Videotolkning – også kaldet teletolkning – via videokonferencer en ny løsning som i princippet ikke er anderledes end fremmødetolkninger, og fremhæves af flere som et godt alternativ til fremmødetolkning. 
 
Borgere og tolkebestillere kan alle se og høre hinanden, men tolken er – modsat borgeren og tolkebestilleren – ikke fysisk til stede under mødet, men sidder i et andet lokale, eventuelt i en anden del af landet. Tolkningen foregår via særligt videokonferencesystem.
 
 
Følgende fordele fremhæves ved denne form for tolkning:
 
Mere fleksibilitet og effektivitet (ingen transport af tolk og nemmere at skaffe tolk)
 
Billigere (ingen betaling for transport af tolk)
 
Geografisk fleksibilitet
 
Korte og enkle samtaler
 
Dansk Tolkebistand anvender Cisco Tandberg fra Atea, konferenceudstyr og software til videotolkning. Videotolkning foregår under sikre forhold, samtalen optages ikke og er krypteret. 
 
Dansk Tolkebistand kan undervise og vejlede sine kunder i at anvende videotolkning og brugen af videotolkning. Opsætning af konferenceudstyr eller tekniske spørgsmål er vi også behjælpelig med.